องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150

งานทั่วไป
งบประมาณประจำปี อบต.บ้านเอื้อง
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 283
cast ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอื่น อาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุอื่น อาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง 16 จุด ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียมพร้อมอัฒจรรย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4,11,16 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุอื่น อาหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) (ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๙ บ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายปุณเปรียบ ทับแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๓-๔๕๑๙๙๙๓
นายปุณเปรียบ ทับแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๓-๔๕๑๙๙๙๓
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
บริการข้อมูล
งบประมาณประจำปี อบต.บ้านเอื้อง
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี