messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ info สินค้า OTOP info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
19 เมษายน 2567
ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 21
20 มีนาคม 2567
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขคสูบบุหรี่ พ,ศ,2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 44
20 มีนาคม 2567
find_in_page สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. ที่ขอความร่วมมือ ไปดำเนินการเผยแพร่ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 36
20 มีนาคม 2567
สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. ที่ขอความร่วมมือ ไปดำเนินการเผยแพร่ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 34
13 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท poll โดย : adminเปิดอ่าน : 35
29 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งเตือนภัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 40
23 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานองค์กร เอกชน นิติบุคคล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2024 ) ประจำปี 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 7494
23 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าว สคบ.คุ้มครองผู้บริโภค poll โดย : adminเปิดอ่าน : 42
2 มกราคม 2567
find_in_page ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 80
7 ธันวาคม 2566
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 243
4 ธันวาคม 2566
find_in_page หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง มหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ประจำปี 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 65
29 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและช่องทางธรรมชาติ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 61
15 พฤศจิกายน 2566
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 45
12 พฤศจิกายน 2566
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 52
1 พฤศจิกายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 1803
16 ตุลาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป poll โดย : adminเปิดอ่าน : 1020
30 มิถุนายน 2566
ประะกาศเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 235
30 มิถุนายน 2566
แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 96
25 พฤษภาคม 2566
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 31 พ.ค.66 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 60
23 พฤษภาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน (Add friend) ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 61
1 - 20 (ทั้งหมด 131 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7