messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ info สินค้า OTOP info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 229 |
find_in_page รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 62 |
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 138 |
find_in_page แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 141 |
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดCCTVชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ บ้านนาดี หมู่ที่ ๓ และบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๔,๑๑,๑๖ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 227 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 6 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1