messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ info สินค้า OTOP info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เลขที่ 199 หมู่ 1 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 042530703 โทรสาร 042530688 e-mail : saraban@ban-ueang.go.th
แผนที่หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านเอื้อง

หมายเลขโทรศัพท์คณะผู้บริหาร

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อ อบต.บ้านเอื้อง