messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ info สินค้า OTOP info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายหลวง ปิตาละเต
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บ้านเอื้อง
โทร : 08-4005-7496
นายสมภพ สอนชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-3081-1667
นายชิณท์ณภัทร คำชนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 06-1579-3159