องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150

งานทั่วไป
งบประมาณประจำปี อบต.บ้านเอื้อง
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 310
camera_alt ภาพกิจกรรม
ส่งมอบถังขยะ [20 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบ้านเอื้อง สนับสนุนรถน้ำดับเพลิง เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน บ.เหล่า ม.4 ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เวลา 05.50 น. [20 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ติดตั้งเชิญชวนไปเลือกตั้ง [19 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
อบรมให้ความรู้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบต.โดยการจัดประชุมทางไกล Zoom meeting [19 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง [11 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
พิธีมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [21 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
พิธีมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [17 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมตำบลบ้านเอื้องสะอาดคนในตำบลมีสุข พ.ศ.๒๕๖๔ [1 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
งานเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม [9 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. 16 มิ.ย.64 ของบุคลากร อบต.บ้านเอื้อง [17 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายปุณเปรียบ ทับแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๓-๔๕๑๙๙๙๓
นายปุณเปรียบ ทับแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๓-๔๕๑๙๙๙๓
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
บริการข้อมูล
งบประมาณประจำปี อบต.บ้านเอื้อง
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี