messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ info สินค้า OTOP info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
อยากทราบเบอร์โทรผู้มหญ่บ้านนาดี ต.เอื้อง (24 ตุลาคม 2564) สุชัญญา ยศธแสน 0860800396 ค่ะ
ถ้าผมอยากจดทะเบียนพานิชย์ต้องมีเอกสารอะไรบ้างครับ และติดต่อใครได้ครับ (11 กรกฏาคม 2564) นายณัฐพล พันธุ์ดวง เรียน คุณณัฐพล พันธุ์ดวง ถ้าท่านต้องการจดทะเบียนพาณิชย์สามารถนำเอกสารหลักฐานมา ดังนี้ ๑.บัตรประจำตัวประชาชน ๒.ทะเบียนบ้านและโฉนดที่ดิน ๓.กรณีไม่ใช่เจ้าของที่ตั้งจริง ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของจริง ทะเบียนบ้าน และโฉนดที่ดิน พร้อมหนังสือยินยอมการใช้ประโยชน์มาด้วยค่ะ สามารถติดต่องานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้เลยค่ะ
ตอบคำถามแล้ว 2 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: