องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ spa สถานที่ท่องเที่ยว info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว info สินค้า OTOP

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

อยากทราบเบอร์โทรผู้มหญ่บ้านนาดี ต.เอื้อง

0860800396 ค่ะ

(โดย:สุชัญญา ยศธแสน เขียนเมื่อ:24 ตุลาคม 2564)

ถ้าผมอยากจดทะเบียนพานิชย์ต้องมีเอกสารอะไรบ้างครับ และติดต่อใครได้ครับ

เรียน คุณณัฐพล พันธุ์ดวง ถ้าท่านต้องการจดทะเบียนพาณิชย์สามารถนำเอกสารหลักฐานมา ดังนี้ ๑.บัตรประจำตัวประชาชน ๒.ทะเบียนบ้านและโฉนดที่ดิน ๓.กรณีไม่ใช่เจ้าของที่ตั้งจริง ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของจริง ทะเบียนบ้าน และโฉนดที่ดิน พร้อมหนังสือยินยอมการใช้ประโยชน์มาด้วยค่ะ สามารถติดต่องานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้เลยค่ะ

(โดย:นายณัฐพล พันธุ์ดวง เขียนเมื่อ:11 กรกฏาคม 2564)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว