ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : C6I5M3AWed125529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ :../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : zMMF9ZPThu24428.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : HNLFVqtThu24847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : mGVCEknMon14625.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : sc3E9TZMon15047.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P2To90gMon15845.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IJAnPxTMon25214.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องมี 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องมี 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว../add_file/ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องมี 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7xM10jfTue110454.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EocOwVITue113835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2fajZQfTue15344.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ON7d7FuWed122526.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3OF2WuCThu24927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1Gzox6JTue103700.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r2XRlR0Thu40651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eLXQRldThu40933.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zL4qIaiThu41212.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o9k5A9wFri94325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KFz1WuzFri94613.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p08FWRIFri95119.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sH6Cyt3Fri95303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Oi00fAHFri100155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p3gTtBnFri115118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NLfC8r2Fri21159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7ULx0a7Fri21845.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cKfQf5sFri22027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dDDzArxFri22533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6cluHrcWed94152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 7zF3iPVFri22640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tnKWxn0Wed93650.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KBZmmskFri22714.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M0CGbaBFri22756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oCJv6RSFri22956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : brGoyutMon102745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : WVIOi6dMon105541.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZHmVFZZMon104941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีสงคราม ระยะทางห่างจากอำเภอศรีสงครามประมาณ 9 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ 80 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 712 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,625 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4253 0703 โทรสาร 0 4253 0688 ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือจด ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ทิศใต้จด ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทิศตะวันออกจด ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตกจด ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม - จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มีทั้งหมดจำนวน 16 หมู่บ้าน ดังนี้ 1. บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 2. บ้านก่อ หมู่ที่ 2 3. บ้านนาดี หมู่ที่ 3 4. บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 5. บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 6. บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 7. บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 8. บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 9. บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 10. บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10 11. บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 12. บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 13. บ้านก่อ หมู่ที่ 13 14. บ้านนาจาน หมู่ที่ 14 15. บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 16. บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินสูงเป็นบางส่วน โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150 – 200 เมตร โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ และเป็นป่าโปร่ง สภาพพื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย ถ้าปีใดมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดน้ำท่วม และจะเกิดน้ำขังในพื้นที่ หมู่ที่ 5 , 8 , 9 , 12 , 14 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 30 - 35 องศาเซลเซียล สูงสุดวัดไปประมาณ 40 องศาเซลเซียล อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 8 - 10 องศาเซลเซียล 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 18 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10% 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีสงคราม ระยะทางห่างจากอำเภอศรีสงครามประมาณ 9 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ 80 กิโลเมตร 2.2 การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เป็น 1 เขตเลือกตั้ง และแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ออกเป็น 16 เขต 3. ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ตำบล/หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากรชาย(คน) ประชากรหญิง(คน) หมู่ที่ 1 บ้านเอื้อง 271 512 561 หมู่ที่ 2 บ้านก่อ 145 257 264 หมู่ที่ 3 บ้านนาดี 236 465 462 หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ 153 294 290 หมู่ที่ 5 บ้านดอนถ่อน 135 276 287 หมู่ที่ 6 บ้านดงขวาง 239 464 447 หมู่ที่ 7 บ้านเซียงเซา 132 245 228 หมู่ที่ 8 บ้านนาจาน 166 295 310 หมู่ที่ 9 บ้านนาจาน 248 466 447 หมู่ที่ 10 บ้านเซียงเซา 177 354 343 หมู่ที่ 11 บ้านหนองผือ 228 399 427 หมู่ที่ 12 บ้านดอนถ่อน 163 291 281 หมู่ที่ 13 บ้านก่อ 185 389 390 หมู่ที่ 14 บ้านนาจาน 176 332 323 หมู่ที่ 15 บ้านเซียงเซา 174 307 318 หมู่ที่ 16 บ้านหนองผือ 163 318 314 รวม 2,991 5,664 5,692 รวมทั้งสิ้น 11,356 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร ประชากร ประชากรชาย(คน) ประชากรหญิง(คน) ช่วงอายุ ประชากรเยาวชน 1,332 1,322 อายุต่ำกว่า 18 ปี ประชากร 3,682 3,487 อายุ 18-59 ปี ประชากรผู้สูงอายุ 645 881 อายุ 60 ปี ขึ้นไป รวม 5,659 5,690 รวมทั้งสิ้น 11,349 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มีการบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการค่อนข้างทั่วถึง โดยมีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 2. โรงเรียนบ้านหนองผือ 3. โรงเรียนบ้านเซียงเซา 4. โรงเรียนบ้านดงขวาง 5. โรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่อ 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซียงเซา 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโนนสูง 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย 4.2 สาธารณสุข คนในพื้นที่ตำบลบ้านเอื้องส่วนใหญ่ใช้บริการทางด้านสาธารณสุขของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาล ศรีสงคราม นอกจากนี้หากมีการเจ็บป่วยหนักประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางไปยังโรงพยาบาลในตัวเมืองจังหวัดนครพนม ในส่วนทางด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพบว่ามีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซียงเซา 4.3 อาชญากรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจากตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรงbnznnn 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง พบมีผู้ที่เสพยาเสพติดส่วนมากจะเป็นเยาวชน ที่อยากรู้อยากทดลองเสพตามพฤติกรรมของวัยรุ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้ขอความร่วมมือกับทางผู้นำชุมชน ประชาชน ช่วยกันสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ป้องกัน การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 4.5 การสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง 5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านผู้ยากไร้ 5. ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบการให้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตตำบลบ้านเอื้อง ซึ่งมีการให้บริการรถโดยสารรถประจำทางออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ หมวดที่ 1 เป็นการเดินรถโดยสารประจำทางภายในเขตตำบล ปัจจุบันในเขตตำบลบ้านเอื้อง ยังไม่มีการบริการเดินรถในหมวดนี้ หมวดที่ 2 เป็นการเดินรถโดยสารประจำทางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดอื่น ปัจจุบันในเขตตำบล บ้านเอื้อง มีบริการเดินรถในหมวดนี้ 1 สาย คือ สายกรุงเทพมหานคร – ศรีสงคราม – บ้านแพง (ผ่านพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อง) หมวดที่ 3 เป็นการเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด ปัจจุบันในเขตตำบลบ้านเอื้อง มีบริการการเดินรถในหมวดนี้ 1 สาย คือ สายบ้านแพง – ศรีสงคราม – สกลนคร (ผ่านพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อง) หมวดที่ 4 เป็นการเดินรถโดยสารประจำทางภายในจังหวัดนครพนม ปัจจุบันในเขตตำบลบ้านเอื้อง มีบริการการเดินรถในหมวดนี้ 1 สาย คือ สายนาหว้า - ศรีสงคราม - นครพนม (ผ่านพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อง) 5.2 การไฟฟ้า - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 16 หมู่บ้าน - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 2,991 ครัวเรือน 5.3 การประปา ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มีน้ำประปาใช้ในครัวเรือนประมาณ 60% ของครัวเรือนทั้งหมด น้ำประปาในหมู่บ้านที่ใช้เพื่อการอุปโภคในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 5.4 โทรศัพท์ - ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากจะใช้โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล ประมาณ 70% ของประชาชนทั้งหมด 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องไม่มีที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งหน่วยงานราชการและประชาชนจะไปใช้บริการไปรษณีย์ที่อำเภอศรีสงครามหรืออำเภอใกล้เคียงพื้นที่ 6. ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ประชากรในเขตตำบลบ้านเอื้อง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ปลูกยางพารา ปลูกไม้ยูคาลิปตัส เลี้ยงปลาและประมง เป็นต้น โดยมีอาชีพเสริมได้แก่ รับจ้างทั่วไป การทอผ้า จักรสาน ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก เป็นต้น อาชีพอื่นๆ เช่น รับราชการ ค้าขาย ซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้านเสริมสวย เป็นต้น ผลผลิตหรือสินค้า / บริการที่สำคัญของตำบล ข้าว ยางพารา ซึ่งสามารถส่งออกเป็นรายได้หลักของตำบล โดยมีพ่อค้าคนกลางรับซื้อในหมู่บ้านและบางส่วนนำไปขายยังตลาดในอำเภอศรีสงคราม 6.2 การประมง ประชากรในเขตตำบลบ้านเอื้องทำการประมงจับปลาตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติ เช่น ลำน้ำอูน หนองน้ำ บึง คลอง ลำห้วย เป็นต้น เพื่อนำปลามาบริโภคในครัวเรือนและถ้าจับปลาได้ปริมาณมากก็นำไปจำหน่ายสร้างรายได้ 6.3 การปศุสัตว์ ประชากรในเขตตำบลบ้านเอื้องเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนเพื่อบริโภคและเป็นอาชีพเสริมจำหน่ายสร้างรายได้ เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เป็นต้น - มีฟาร์มไก่ จำนวน 3 ฟาร์ม 6.4 การบริการ  สหกรณ์การยาง 1 แห่ง  รีสอร์ท 1 แห่ง  ปั๊มน้ำมันมือหมุน 18 แห่ง  ปั๊มน้ำมันไฟฟ้า 6 แห่ง  โรงสี 57 โรง  ร้านอาหาร 30 ร้าน  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 15 ร้าน  ร้านซ่อมรถยนต์ 2 ร้าน  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 5 ร้าน  ร้านขายของชำ 50 ร้าน  ร้านบริการล้างรถ (คาร์แคร์) 1 ร้าน 6.5 การท่องเที่ยว ในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ หนองคำอ้อ หนองสวนแตง หนองสุริโย ลำน้ำอูน บ่อหลวง บ่อมน เป็นต้น 6.6 อุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อง ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้แก่ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ กลุ่มผ้าคราม กลุ่มจักรสาน กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักอัดเม็ดชีวภาพ กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ เป็นต้น 6.8 แรงงาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 18 – 59 ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ 80 แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานมาก ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 มีวัด 10 แห่งและร้อยละ 1 นับถือศาสนาคริสต์ 7.2 ประเพณีและงานประจำปี - ประเพณีบุญเดือนสาม - ประเพณีบุญผะเหวด - ประเพณีแห่น้ำสรงพระในวันสงกรานต์ - ประเพณีเลี้ยงปู่ตา เดือน 6 ก่อนจะลงทำนา - ประเพณีตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา - ประเพณีวันลอยกระทง 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำเครื่องจักสาร ทอเสื่อจากต้นกก ทอผ้ามัดหมี่ การทำหญ้าแฝกมุงหลังคา การทำเกลือสินเธาว์ การทำปลาร้าการทำปลาส้ม เป็นต้น ภาษาถิ่น พูดภาษาญ้อ 80% พูดภาษาลาว 20% 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้ผลิตของใช้พื้นเมือง ได้แก่ การทอผ้ามัดหมี่ การย้อมผ้าคราม สำหรับใช้ในครัวเรือนและนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ เป็นสินค้า OTOP ตามงานเทศกาลต่างๆ เช่น งานกาชาดจังหวัดนครพนม งานเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม งานแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการทำเครื่องจักสารด้วยไม้ไผ่ ทอเสื่อจากต้นกก 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ น้ำที่ใช่ในการบริโภค นำมาจากน้ำฝน น้ำบ่อ และซื้อน้ำจากผู้ผลิตน้ำขาย น้ำเพื่อการอุปโภคได้จากน้ำใต้ดินน้ำฝน น้ำบ่อ น้ำประปา ประชาชนในพื้นที่ในฤดูแล้งยังขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและน้ำสำหรับทำการเกษตรอีกเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติ ได้แก่ ลำน้ำอูน หนองน้ำ ห้วย 8.2 ป่าไม้ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้องมีป่าไม้ตามธรรมชาติ ป่าบุ่ง ป่าทาม 8.3 ภูเขา ในเขตตำบลบ้านเอื้องไม่มีภูเขา 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้องมีทรัพยากรดิน เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำนาปี นาปรังและเพาะปลูกทำการเกษตร หลังจากฤดูทำนาเสร็จประชาชนได้ทำการเกษตร เช่น ปลูกถั่วลิสง ปลูกข้าวโพด ปลูกแตงกวา ผัก เป็นต้น ทำให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพดี มีทรัพยากรน้ำและป่าไม้ทางธรรมชาติ ได้แก่ ลำน้ำอูน หนองน้ำ ห้วย เป็นแหล่งอาศัยของกุ้ง หอย ปู ปลา มีป่าบุ่ง ป่าทาม มีเห็ดเกิดตามป่าธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน 9. อื่นๆ 9.1 ประวัติความเป็นมาตำบลบ้านเอื้อง ตำบลบ้านเอื้อง เป็นตำบลเก่าแก่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองหลวงปู่ลิงฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงมาอาศัยอยู่ในเขต อำเภอท่าอุเทน สมัยรัชกาลที่ 3 และจังหวัดนครราชสีมาเป็นบางส่วน ได้มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านเอื้องเก่า (ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง อบต.บ้านเอื้อง) ต่อมา พ.ศ.2430 ราษฎรในบ้านเอื้องเกิดโรคระบาดราษฎรเสียชีวิตจำนวนมาก จึงได้อพยพไปตั้งบ้านใหม่ทางทิศตะวันตกของ บ้านเองน้อย (ปัจจุบันบ้านเอื้อง หมู่ที่ 1) และย้ายไปอยู่บ้านนาฮ้าง (ปัจจุบันบ้านนาดี หมู่ที่ 3) และจัดตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน จำนวน 16 หมู่บ้าน ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นส่วนใหญ่มี 2 ภาษา คือ ภาษาญ้อ ภาษาอีสาน ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 และร้อยละ 1 นับถือศาสนาคริสต์ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนคพนม 9.2 คำขวัญตำบลบ้านเอื้อง ศิลปาชีพล้ำค่า งามตาหินขาว เกลือสินเธาว์ชั้นดี ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกมากมี ถิ่นนี้คือบ้านเอื้อง 9.3 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม สรรค์สร้างชุมชนสู่ความเจริญ ” 9.4 พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางดี สุขภาพเยี่ยม เปี่ยมด้วยการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมบริการ 9.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 1. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมและพัฒนาการเมือง การปกครองท้องถิ่น ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง 2. พร้อมจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้ 3. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ ในทุกระดับตั้งแต่เด็กเล็ก อนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา ให้มีการพัฒนาการศึกษาที่มีมาตรฐาน และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน ให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับนักเรียนในเมือง เพื่อพัฒนาเยาวชนในชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 4. ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้แต่ละกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้ชาวบ้านมีงานทำและมีรายได้ จะส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ดีขึ้น เช่น 5.1 การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จะจัดให้เจ้าหน้าที่ออกมาอำนวยความสะดวก ในการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ให้ทุกหมู่บ้านและทุกเดือนตามความเหมาะสม 5.2 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน 5.3 จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมร่วมกัน 5.4 จัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 5.5 จัดค่ายนักเรียนและเยาวชน ปลูกฝัง คุณธรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดในช่วงปิดภาคเรียน 5.6 จัดหาหรือสร้างสวนสาธารณะ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 6. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ลดภาวะความเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 7. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และปฏิบัติสืบทอดกันต่อไป 8. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างลานกีฬา ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาและกิจกรรมแข่งขันกีฬา พร้อมพัฒนานักกีฬาเป็นนักกีฬาอาชีพและสู่ความเป็นเลิศ 9. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและเพียงพอ 10. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระเบียบ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 11. พัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยกู้ชีพและตำรวจชุมชน จัดหาเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ให้เพียงพอเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชน 12. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ให้ดูสวยงามน่าอยู่และเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของคนตำบลบ้านเอื้องต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีสงคราม ระยะทางห่างจากอำเภอศรีสงครามประมาณ 9 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ 80 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 712 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,625 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4253 0703 โทรสาร 0 4253 0688 ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือจด ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ทิศใต้จด ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทิศตะวันออกจด ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตกจด ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม - จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มีทั้งหมดจำนวน 16 หมู่บ้าน ดังนี้ 1. บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 2. บ้านก่อ หมู่ที่ 2 3. บ้านนาดี หมู่ที่ 3 4. บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 5. บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 6. บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 7. บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 8. บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 9. บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 10. บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10 11. บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 12. บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 13. บ้านก่อ หมู่ที่ 13 14. บ้านนาจาน หมู่ที่ 14 15. บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 16. บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินสูงเป็นบางส่วน โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150 – 200 เมตร โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ และเป็นป่าโปร่ง สภาพพื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย ถ้าปีใดมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดน้ำท่วม และจะเกิดน้ำขังในพื้นที่ หมู่ที่ 5 , 8 , 9 , 12 , 14 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 30 - 35 องศาเซลเซียล สูงสุดวัดไปประมาณ 40 องศาเซลเซียล อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 8 - 10 องศาเซลเซียล 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 18 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10% 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีสงคราม ระยะทางห่างจากอำเภอศรีสงครามประมาณ 9 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ 80 กิโลเมตร 2.2 การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เป็น 1 เขตเลือกตั้ง และแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ออกเป็น 16 เขต 3. ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ตำบล/หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากรชาย(คน) ประชากรหญิง(คน) หมู่ที่ 1 บ้านเอื้อง 271 512 561 หมู่ที่ 2 บ้านก่อ 145 257 264 หมู่ที่ 3 บ้านนาดี 236 465 462 หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ 153 294 290 หมู่ที่ 5 บ้านดอนถ่อน 135 276 287 หมู่ที่ 6 บ้านดงขวาง 239 464 447 หมู่ที่ 7 บ้านเซียงเซา 132 245 228 หมู่ที่ 8 บ้านนาจาน 166 295 310 หมู่ที่ 9 บ้านนาจาน 248 466 447 หมู่ที่ 10 บ้านเซียงเซา 177 354 343 หมู่ที่ 11 บ้านหนองผือ 228 399 427 หมู่ที่ 12 บ้านดอนถ่อน 163 291 281 หมู่ที่ 13 บ้านก่อ 185 389 390 หมู่ที่ 14 บ้านนาจาน 176 332 323 หมู่ที่ 15 บ้านเซียงเซา 174 307 318 หมู่ที่ 16 บ้านหนองผือ 163 318 314 รวม 2,991 5,664 5,692 รวมทั้งสิ้น 11,356 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร ประชากร ประชากรชาย(คน) ประชากรหญิง(คน) ช่วงอายุ ประชากรเยาวชน 1,332 1,322 อายุต่ำกว่า 18 ปี ประชากร 3,682 3,487 อายุ 18-59 ปี ประชากรผู้สูงอายุ 645 881 อายุ 60 ปี ขึ้นไป รวม 5,659 5,690 รวมทั้งสิ้น 11,349 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มีการบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการค่อนข้างทั่วถึง โดยมีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 2. โรงเรียนบ้านหนองผือ 3. โรงเรียนบ้านเซียงเซา 4. โรงเรียนบ้านดงขวาง 5. โรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่อ 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซียงเซา 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโนนสูง 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย 4.2 สาธารณสุข คนในพื้นที่ตำบลบ้านเอื้องส่วนใหญ่ใช้บริการทางด้านสาธารณสุขของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาล ศรีสงคราม นอกจากนี้หากมีการเจ็บป่วยหนักประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางไปยังโรงพยาบาลในตัวเมืองจังหวัดนครพนม ในส่วนทางด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพบว่ามีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซียงเซา 4.3 อาชญากรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจากตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรงbnznnn 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง พบมีผู้ที่เสพยาเสพติดส่วนมากจะเป็นเยาวชน ที่อยากรู้อยากทดลองเสพตามพฤติกรรมของวัยรุ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้ขอความร่วมมือกับทางผู้นำชุมชน ประชาชน ช่วยกันสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ป้องกัน การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 4.5 การสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง 5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านผู้ยากไร้ 5. ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบการให้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตตำบลบ้านเอื้อง ซึ่งมีการให้บริการรถโดยสารรถประจำทางออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ หมวดที่ 1 เป็นการเดินรถโดยสารประจำทางภายในเขตตำบล ปัจจุบันในเขตตำบลบ้านเอื้อง ยังไม่มีการบริการเดินรถในหมวดนี้ หมวดที่ 2 เป็นการเดินรถโดยสารประจำทางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดอื่น ปัจจุบันในเขตตำบล บ้านเอื้อง มีบริการเดินรถในหมวดนี้ 1 สาย คือ สายกรุงเทพมหานคร – ศรีสงคราม – บ้านแพง (ผ่านพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อง) หมวดที่ 3 เป็นการเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด ปัจจุบันในเขตตำบลบ้านเอื้อง มีบริการการเดินรถในหมวดนี้ 1 สาย คือ สายบ้านแพง – ศรีสงคราม – สกลนคร (ผ่านพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อง) หมวดที่ 4 เป็นการเดินรถโดยสารประจำทางภายในจังหวัดนครพนม ปัจจุบันในเขตตำบลบ้านเอื้อง มีบริการการเดินรถในหมวดนี้ 1 สาย คือ สายนาหว้า - ศรีสงคราม - นครพนม (ผ่านพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อง) 5.2 การไฟฟ้า - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 16 หมู่บ้าน - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 2,991 ครัวเรือน 5.3 การประปา ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มีน้ำประปาใช้ในครัวเรือนประมาณ 60% ของครัวเรือนทั้งหมด น้ำประปาในหมู่บ้านที่ใช้เพื่อการอุปโภคในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 5.4 โทรศัพท์ - ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากจะใช้โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล ประมาณ 70% ของประชาชนทั้งหมด 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องไม่มีที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งหน่วยงานราชการและประชาชนจะไปใช้บริการไปรษณีย์ที่อำเภอศรีสงครามหรืออำเภอใกล้เคียงพื้นที่ 6. ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ประชากรในเขตตำบลบ้านเอื้อง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ปลูกยางพารา ปลูกไม้ยูคาลิปตัส เลี้ยงปลาและประมง เป็นต้น โดยมีอาชีพเสริมได้แก่ รับจ้างทั่วไป การทอผ้า จักรสาน ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก เป็นต้น อาชีพอื่นๆ เช่น รับราชการ ค้าขาย ซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้านเสริมสวย เป็นต้น ผลผลิตหรือสินค้า / บริการที่สำคัญของตำบล ข้าว ยางพารา ซึ่งสามารถส่งออกเป็นรายได้หลักของตำบล โดยมีพ่อค้าคนกลางรับซื้อในหมู่บ้านและบางส่วนนำไปขายยังตลาดในอำเภอศรีสงคราม 6.2 การประมง ประชากรในเขตตำบลบ้านเอื้องทำการประมงจับปลาตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติ เช่น ลำน้ำอูน หนองน้ำ บึง คลอง ลำห้วย เป็นต้น เพื่อนำปลามาบริโภคในครัวเรือนและถ้าจับปลาได้ปริมาณมากก็นำไปจำหน่ายสร้างรายได้ 6.3 การปศุสัตว์ ประชากรในเขตตำบลบ้านเอื้องเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนเพื่อบริโภคและเป็นอาชีพเสริมจำหน่ายสร้างรายได้ เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เป็นต้น - มีฟาร์มไก่ จำนวน 3 ฟาร์ม 6.4 การบริการ  สหกรณ์การยาง 1 แห่ง  รีสอร์ท 1 แห่ง  ปั๊มน้ำมันมือหมุน 18 แห่ง  ปั๊มน้ำมันไฟฟ้า 6 แห่ง  โรงสี 57 โรง  ร้านอาหาร 30 ร้าน  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 15 ร้าน  ร้านซ่อมรถยนต์ 2 ร้าน  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 5 ร้าน  ร้านขายของชำ 50 ร้าน  ร้านบริการล้างรถ (คาร์แคร์) 1 ร้าน 6.5 การท่องเที่ยว ในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ หนองคำอ้อ หนองสวนแตง หนองสุริโย ลำน้ำอูน บ่อหลวง บ่อมน เป็นต้น 6.6 อุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อง ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้แก่ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ กลุ่มผ้าคราม กลุ่มจักรสาน กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักอัดเม็ดชีวภาพ กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ เป็นต้น 6.8 แรงงาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 18 – 59 ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ 80 แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานมาก ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 มีวัด 10 แห่งและร้อยละ 1 นับถือศาสนาคริสต์ 7.2 ประเพณีและงานประจำปี - ประเพณีบุญเดือนสาม - ประเพณีบุญผะเหวด - ประเพณีแห่น้ำสรงพระในวันสงกรานต์ - ประเพณีเลี้ยงปู่ตา เดือน 6 ก่อนจะลงทำนา - ประเพณีตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา - ประเพณีวันลอยกระทง 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำเครื่องจักสาร ทอเสื่อจากต้นกก ทอผ้ามัดหมี่ การทำหญ้าแฝกมุงหลังคา การทำเกลือสินเธาว์ การทำปลาร้าการทำปลาส้ม เป็นต้น ภาษาถิ่น พูดภาษาญ้อ 80% พูดภาษาลาว 20% 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้ผลิตของใช้พื้นเมือง ได้แก่ การทอผ้ามัดหมี่ การย้อมผ้าคราม สำหรับใช้ในครัวเรือนและนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ เป็นสินค้า OTOP ตามงานเทศกาลต่างๆ เช่น งานกาชาดจังหวัดนครพนม งานเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม งานแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการทำเครื่องจักสารด้วยไม้ไผ่ ทอเสื่อจากต้นกก 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ น้ำที่ใช่ในการบริโภค นำมาจากน้ำฝน น้ำบ่อ และซื้อน้ำจากผู้ผลิตน้ำขาย น้ำเพื่อการอุปโภคได้จากน้ำใต้ดินน้ำฝน น้ำบ่อ น้ำประปา ประชาชนในพื้นที่ในฤดูแล้งยังขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและน้ำสำหรับทำการเกษตรอีกเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติ ได้แก่ ลำน้ำอูน หนองน้ำ ห้วย 8.2 ป่าไม้ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้องมีป่าไม้ตามธรรมชาติ ป่าบุ่ง ป่าทาม 8.3 ภูเขา ในเขตตำบลบ้านเอื้องไม่มีภูเขา 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้องมีทรัพยากรดิน เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำนาปี นาปรังและเพาะปลูกทำการเกษตร หลังจากฤดูทำนาเสร็จประชาชนได้ทำการเกษตร เช่น ปลูกถั่วลิสง ปลูกข้าวโพด ปลูกแตงกวา ผัก เป็นต้น ทำให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพดี มีทรัพยากรน้ำและป่าไม้ทางธรรมชาติ ได้แก่ ลำน้ำอูน หนองน้ำ ห้วย เป็นแหล่งอาศัยของกุ้ง หอย ปู ปลา มีป่าบุ่ง ป่าทาม มีเห็ดเกิดตามป่าธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน 9. อื่นๆ 9.1 ประวัติความเป็นมาตำบลบ้านเอื้อง ตำบลบ้านเอื้อง เป็นตำบลเก่าแก่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองหลวงปู่ลิงฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงมาอาศัยอยู่ในเขต อำเภอท่าอุเทน สมัยรัชกาลที่ 3 และจังหวัดนครราชสีมาเป็นบางส่วน ได้มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านเอื้องเก่า (ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง อบต.บ้านเอื้อง) ต่อมา พ.ศ.2430 ราษฎรในบ้านเอื้องเกิดโรคระบาดราษฎรเสียชีวิตจำนวนมาก จึงได้อพยพไปตั้งบ้านใหม่ทางทิศตะวันตกของ บ้านเองน้อย (ปัจจุบันบ้านเอื้อง หมู่ที่ 1) และย้ายไปอยู่บ้านนาฮ้าง (ปัจจุบันบ้านนาดี หมู่ที่ 3) และจัดตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน จำนวน 16 หมู่บ้าน ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นส่วนใหญ่มี 2 ภาษา คือ ภาษาญ้อ ภาษาอีสาน ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 และร้อยละ 1 นับถือศาสนาคริสต์ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนคพนม 9.2 คำขวัญตำบลบ้านเอื้อง ศิลปาชีพล้ำค่า งามตาหินขาว เกลือสินเธาว์ชั้นดี ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกมากมี ถิ่นนี้คือบ้านเอื้อง 9.3 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม สรรค์สร้างชุมชนสู่ความเจริญ ” 9.4 พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางดี สุขภาพเยี่ยม เปี่ยมด้วยการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมบริการ 9.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 1. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมและพัฒนาการเมือง การปกครองท้องถิ่น ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง 2. พร้อมจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้ 3. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ ในทุกระดับตั้งแต่เด็กเล็ก อนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา ให้มีการพัฒนาการศึกษาที่มีมาตรฐาน และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน ให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับนักเรียนในเมือง เพื่อพัฒนาเยาวชนในชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 4. ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้แต่ละกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้ชาวบ้านมีงานทำและมีรายได้ จะส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ดีขึ้น เช่น 5.1 การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จะจัดให้เจ้าหน้าที่ออกมาอำนวยความสะดวก ในการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ให้ทุกหมู่บ้านและทุกเดือนตามความเหมาะสม 5.2 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน 5.3 จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมร่วมกัน 5.4 จัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 5.5 จัดค่ายนักเรียนและเยาวชน ปลูกฝัง คุณธรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดในช่วงปิดภาคเรียน 5.6 จัดหาหรือสร้างสวนสาธารณะ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 6. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ลดภาวะความเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 7. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และปฏิบัติสืบทอดกันต่อไป 8. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างลานกีฬา ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาและกิจกรรมแข่งขันกีฬา พร้อมพัฒนานักกีฬาเป็นนักกีฬาอาชีพและสู่ความเป็นเลิศ 9. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและเพียงพอ 10. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระเบียบ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 11. พัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยกู้ชีพและตำรวจชุมชน จัดหาเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ให้เพียงพอเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชน 12. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ให้ดูสวยงามน่าอยู่และเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของคนตำบลบ้านเอื้องต่อไป ../add_file/ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีสงคราม ระยะทางห่างจากอำเภอศรีสงครามประมาณ 9 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ 80 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 712 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,625 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4253 0703 โทรสาร 0 4253 0688 ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือจด ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ทิศใต้จด ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทิศตะวันออกจด ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตกจด ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม - จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มีทั้งหมดจำนวน 16 หมู่บ้าน ดังนี้ 1. บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 2. บ้านก่อ หมู่ที่ 2 3. บ้านนาดี หมู่ที่ 3 4. บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 5. บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 6. บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 7. บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 8. บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 9. บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 10. บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10 11. บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 12. บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 13. บ้านก่อ หมู่ที่ 13 14. บ้านนาจาน หมู่ที่ 14 15. บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 16. บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินสูงเป็นบางส่วน โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150 – 200 เมตร โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ และเป็นป่าโปร่ง สภาพพื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย ถ้าปีใดมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดน้ำท่วม และจะเกิดน้ำขังในพื้นที่ หมู่ที่ 5 , 8 , 9 , 12 , 14 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 30 - 35 องศาเซลเซียล สูงสุดวัดไปประมาณ 40 องศาเซลเซียล อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 8 - 10 องศาเซลเซียล 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 18 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10% 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีสงคราม ระยะทางห่างจากอำเภอศรีสงครามประมาณ 9 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ 80 กิโลเมตร 2.2 การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เป็น 1 เขตเลือกตั้ง และแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ออกเป็น 16 เขต 3. ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ตำบล/หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากรชาย(คน) ประชากรหญิง(คน) หมู่ที่ 1 บ้านเอื้อง 271 512 561 หมู่ที่ 2 บ้านก่อ 145 257 264 หมู่ที่ 3 บ้านนาดี 236 465 462 หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ 153 294 290 หมู่ที่ 5 บ้านดอนถ่อน 135 276 287 หมู่ที่ 6 บ้านดงขวาง 239 464 447 หมู่ที่ 7 บ้านเซียงเซา 132 245 228 หมู่ที่ 8 บ้านนาจาน 166 295 310 หมู่ที่ 9 บ้านนาจาน 248 466 447 หมู่ที่ 10 บ้านเซียงเซา 177 354 343 หมู่ที่ 11 บ้านหนองผือ 228 399 427 หมู่ที่ 12 บ้านดอนถ่อน 163 291 281 หมู่ที่ 13 บ้านก่อ 185 389 390 หมู่ที่ 14 บ้านนาจาน 176 332 323 หมู่ที่ 15 บ้านเซียงเซา 174 307 318 หมู่ที่ 16 บ้านหนองผือ 163 318 314 รวม 2,991 5,664 5,692 รวมทั้งสิ้น 11,356 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร ประชากร ประชากรชาย(คน) ประชากรหญิง(คน) ช่วงอายุ ประชากรเยาวชน 1,332 1,322 อายุต่ำกว่า 18 ปี ประชากร 3,682 3,487 อายุ 18-59 ปี ประชากรผู้สูงอายุ 645 881 อายุ 60 ปี ขึ้นไป รวม 5,659 5,690 รวมทั้งสิ้น 11,349 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มีการบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการค่อนข้างทั่วถึง โดยมีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 2. โรงเรียนบ้านหนองผือ 3. โรงเรียนบ้านเซียงเซา 4. โรงเรียนบ้านดงขวาง 5. โรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่อ 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซียงเซา 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโนนสูง 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย 4.2 สาธารณสุข คนในพื้นที่ตำบลบ้านเอื้องส่วนใหญ่ใช้บริการทางด้านสาธารณสุขของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาล ศรีสงคราม นอกจากนี้หากมีการเจ็บป่วยหนักประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางไปยังโรงพยาบาลในตัวเมืองจังหวัดนครพนม ในส่วนทางด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพบว่ามีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซียงเซา 4.3 อาชญากรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจากตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรงbnznnn 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง พบมีผู้ที่เสพยาเสพติดส่วนมากจะเป็นเยาวชน ที่อยากรู้อยากทดลองเสพตามพฤติกรรมของวัยรุ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้ขอความร่วมมือกับทางผู้นำชุมชน ประชาชน ช่วยกันสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ป้องกัน การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 4.5 การสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง 5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านผู้ยากไร้ 5. ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบการให้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตตำบลบ้านเอื้อง ซึ่งมีการให้บริการรถโดยสารรถประจำทางออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ หมวดที่ 1 เป็นการเดินรถโดยสารประจำทางภายในเขตตำบล ปัจจุบันในเขตตำบลบ้านเอื้อง ยังไม่มีการบริการเดินรถในหมวดนี้ หมวดที่ 2 เป็นการเดินรถโดยสารประจำทางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดอื่น ปัจจุบันในเขตตำบล บ้านเอื้อง มีบริการเดินรถในหมวดนี้ 1 สาย คือ สายกรุงเทพมหานคร – ศรีสงคราม – บ้านแพง (ผ่านพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อง) หมวดที่ 3 เป็นการเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด ปัจจุบันในเขตตำบลบ้านเอื้อง มีบริการการเดินรถในหมวดนี้ 1 สาย คือ สายบ้านแพง – ศรีสงคราม – สกลนคร (ผ่านพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อง) หมวดที่ 4 เป็นการเดินรถโดยสารประจำทางภายในจังหวัดนครพนม ปัจจุบันในเขตตำบลบ้านเอื้อง มีบริการการเดินรถในหมวดนี้ 1 สาย คือ สายนาหว้า - ศรีสงคราม - นครพนม (ผ่านพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อง) 5.2 การไฟฟ้า - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 16 หมู่บ้าน - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 2,991 ครัวเรือน 5.3 การประปา ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มีน้ำประปาใช้ในครัวเรือนประมาณ 60% ของครัวเรือนทั้งหมด น้ำประปาในหมู่บ้านที่ใช้เพื่อการอุปโภคในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 5.4 โทรศัพท์ - ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากจะใช้โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล ประมาณ 70% ของประชาชนทั้งหมด 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องไม่มีที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งหน่วยงานราชการและประชาชนจะไปใช้บริการไปรษณีย์ที่อำเภอศรีสงครามหรืออำเภอใกล้เคียงพื้นที่ 6. ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ประชากรในเขตตำบลบ้านเอื้อง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ปลูกยางพารา ปลูกไม้ยูคาลิปตัส เลี้ยงปลาและประมง เป็นต้น โดยมีอาชีพเสริมได้แก่ รับจ้างทั่วไป การทอผ้า จักรสาน ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก เป็นต้น อาชีพอื่นๆ เช่น รับราชการ ค้าขาย ซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้านเสริมสวย เป็นต้น ผลผลิตหรือสินค้า / บริการที่สำคัญของตำบล ข้าว ยางพารา ซึ่งสามารถส่งออกเป็นรายได้หลักของตำบล โดยมีพ่อค้าคนกลางรับซื้อในหมู่บ้านและบางส่วนนำไปขายยังตลาดในอำเภอศรีสงคราม 6.2 การประมง ประชากรในเขตตำบลบ้านเอื้องทำการประมงจับปลาตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติ เช่น ลำน้ำอูน หนองน้ำ บึง คลอง ลำห้วย เป็นต้น เพื่อนำปลามาบริโภคในครัวเรือนและถ้าจับปลาได้ปริมาณมากก็นำไปจำหน่ายสร้างรายได้ 6.3 การปศุสัตว์ ประชากรในเขตตำบลบ้านเอื้องเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนเพื่อบริโภคและเป็นอาชีพเสริมจำหน่ายสร้างรายได้ เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เป็นต้น - มีฟาร์มไก่ จำนวน 3 ฟาร์ม 6.4 การบริการ  สหกรณ์การยาง 1 แห่ง  รีสอร์ท 1 แห่ง  ปั๊มน้ำมันมือหมุน 18 แห่ง  ปั๊มน้ำมันไฟฟ้า 6 แห่ง  โรงสี 57 โรง  ร้านอาหาร 30 ร้าน  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 15 ร้าน  ร้านซ่อมรถยนต์ 2 ร้าน  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 5 ร้าน  ร้านขายของชำ 50 ร้าน  ร้านบริการล้างรถ (คาร์แคร์) 1 ร้าน 6.5 การท่องเที่ยว ในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ หนองคำอ้อ หนองสวนแตง หนองสุริโย ลำน้ำอูน บ่อหลวง บ่อมน เป็นต้น 6.6 อุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อง ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้แก่ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ กลุ่มผ้าคราม กลุ่มจักรสาน กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักอัดเม็ดชีวภาพ กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ เป็นต้น 6.8 แรงงาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 18 – 59 ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ 80 แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานมาก ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 มีวัด 10 แห่งและร้อยละ 1 นับถือศาสนาคริสต์ 7.2 ประเพณีและงานประจำปี - ประเพณีบุญเดือนสาม - ประเพณีบุญผะเหวด - ประเพณีแห่น้ำสรงพระในวันสงกรานต์ - ประเพณีเลี้ยงปู่ตา เดือน 6 ก่อนจะลงทำนา - ประเพณีตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา - ประเพณีวันลอยกระทง 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำเครื่องจักสาร ทอเสื่อจากต้นกก ทอผ้ามัดหมี่ การทำหญ้าแฝกมุงหลังคา การทำเกลือสินเธาว์ การทำปลาร้าการทำปลาส้ม เป็นต้น ภาษาถิ่น พูดภาษาญ้อ 80% พูดภาษาลาว 20% 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้ผลิตของใช้พื้นเมือง ได้แก่ การทอผ้ามัดหมี่ การย้อมผ้าคราม สำหรับใช้ในครัวเรือนและนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ เป็นสินค้า OTOP ตามงานเทศกาลต่างๆ เช่น งานกาชาดจังหวัดนครพนม งานเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม งานแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการทำเครื่องจักสารด้วยไม้ไผ่ ทอเสื่อจากต้นกก 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ น้ำที่ใช่ในการบริโภค นำมาจากน้ำฝน น้ำบ่อ และซื้อน้ำจากผู้ผลิตน้ำขาย น้ำเพื่อการอุปโภคได้จากน้ำใต้ดินน้ำฝน น้ำบ่อ น้ำประปา ประชาชนในพื้นที่ในฤดูแล้งยังขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและน้ำสำหรับทำการเกษตรอีกเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติ ได้แก่ ลำน้ำอูน หนองน้ำ ห้วย 8.2 ป่าไม้ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้องมีป่าไม้ตามธรรมชาติ ป่าบุ่ง ป่าทาม 8.3 ภูเขา ในเขตตำบลบ้านเอื้องไม่มีภูเขา 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้องมีทรัพยากรดิน เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำนาปี นาปรังและเพาะปลูกทำการเกษตร หลังจากฤดูทำนาเสร็จประชาชนได้ทำการเกษตร เช่น ปลูกถั่วลิสง ปลูกข้าวโพด ปลูกแตงกวา ผัก เป็นต้น ทำให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพดี มีทรัพยากรน้ำและป่าไม้ทางธรรมชาติ ได้แก่ ลำน้ำอูน หนองน้ำ ห้วย เป็นแหล่งอาศัยของกุ้ง หอย ปู ปลา มีป่าบุ่ง ป่าทาม มีเห็ดเกิดตามป่าธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน 9. อื่นๆ 9.1 ประวัติความเป็นมาตำบลบ้านเอื้อง ตำบลบ้านเอื้อง เป็นตำบลเก่าแก่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองหลวงปู่ลิงฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงมาอาศัยอยู่ในเขต อำเภอท่าอุเทน สมัยรัชกาลที่ 3 และจังหวัดนครราชสีมาเป็นบางส่วน ได้มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านเอื้องเก่า (ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง อบต.บ้านเอื้อง) ต่อมา พ.ศ.2430 ราษฎรในบ้านเอื้องเกิดโรคระบาดราษฎรเสียชีวิตจำนวนมาก จึงได้อพยพไปตั้งบ้านใหม่ทางทิศตะวันตกของ บ้านเองน้อย (ปัจจุบันบ้านเอื้อง หมู่ที่ 1) และย้ายไปอยู่บ้านนาฮ้าง (ปัจจุบันบ้านนาดี หมู่ที่ 3) และจัดตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน จำนวน 16 หมู่บ้าน ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นส่วนใหญ่มี 2 ภาษา คือ ภาษาญ้อ ภาษาอีสาน ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 และร้อยละ 1 นับถือศาสนาคริสต์ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนคพนม 9.2 คำขวัญตำบลบ้านเอื้อง ศิลปาชีพล้ำค่า งามตาหินขาว เกลือสินเธาว์ชั้นดี ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกมากมี ถิ่นนี้คือบ้านเอื้อง 9.3 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม สรรค์สร้างชุมชนสู่ความเจริญ ” 9.4 พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางดี สุขภาพเยี่ยม เปี่ยมด้วยการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมบริการ 9.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 1. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมและพัฒนาการเมือง การปกครองท้องถิ่น ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง 2. พร้อมจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้ 3. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ ในทุกระดับตั้งแต่เด็กเล็ก อนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา ให้มีการพัฒนาการศึกษาที่มีมาตรฐาน และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน ให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับนักเรียนในเมือง เพื่อพัฒนาเยาวชนในชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 4. ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้แต่ละกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้ชาวบ้านมีงานทำและมีรายได้ จะส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ดีขึ้น เช่น 5.1 การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จะจัดให้เจ้าหน้าที่ออกมาอำนวยความสะดวก ในการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ให้ทุกหมู่บ้านและทุกเดือนตามความเหมาะสม 5.2 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน 5.3 จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมร่วมกัน 5.4 จัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 5.5 จัดค่ายนักเรียนและเยาวชน ปลูกฝัง คุณธรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดในช่วงปิดภาคเรียน 5.6 จัดหาหรือสร้างสวนสาธารณะ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 6. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ลดภาวะความเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 7. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และปฏิบัติสืบทอดกันต่อไป 8. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างลานกีฬา ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาและกิจกรรมแข่งขันกีฬา พร้อมพัฒนานักกีฬาเป็นนักกีฬาอาชีพและสู่ความเป็นเลิศ 9. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและเพียงพอ 10. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระเบียบ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 11. พัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยกู้ชีพและตำรวจชุมชน จัดหาเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ให้เพียงพอเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชน 12. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ให้ดูสวยงามน่าอยู่และเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของคนตำบลบ้านเอื้องต่อไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZOcILeIMon105122.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c0gFCfoMon110214.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3CHF8NKMon110838.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เลขที่ 199 หมู่ 1 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 042530703 โทรสาร 042530688 e-mail : saraban@ban-ueang.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เลขที่ 199 หมู่ 1 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 042530703 โทรสาร 042530688 e-mail : saraban@ban-ueang.go.th../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เลขที่ 199 หมู่ 1 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 042530703 โทรสาร 042530688 e-mail : saraban@ban-ueang.go.th
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3Z0p6RQTue15629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ เพื่อเป็นการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ เพื่อเป็นการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ เพื่อเป็นการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อไฟล์ : TtJqaEuTue15805.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Mz6Qb8gTue20340.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AQsMJ72Tue20821.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mesevRZTue20634.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DXx03QITue31501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ypSzvM1Tue31651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ขอประชาสัมพันธ์ กรอบภารกิจหลัก 5 ด้าน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ดังนี้ 1. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน (Crime Control & Prevention) ด้วยการยับยั้งหรือชะลอสถานการณ์มิให้เกิดความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการกระทำผิดทางอาญาโดยการเฝ้าระวังป้องกัน การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น ระเบียบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เป็นต้น 2. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส (เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ) แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปและติดตามผลการดำเนินงานและแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบเป็นระยะ 3. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท (Conflict Management) ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือหลักสันติวัฒนธรรม 4. การเยียวยาเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน (Community & Empowerment) ด้วยการให้ความเข้าใจกำลังใจช่วยเหลือสนับสนุนให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้นมีความรู้สึกที่ดีและใช้ชีวิตเป็นปกติต่อไปรวมทั้งการให้ความรู้หรือคำแนะนำในการยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง 5. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน (Reintegration) เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนสังคมได้เป็นปกติและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกต่อไป โดยศูนย์ยุติธรรมจังหวัดนครพนม และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเอื้อง จะปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมอาชญากรรม จัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทำผิด ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยการฟื้นฟู พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานนิติการ โทร.๐๔๒-๕๓๐-๗๐๓ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ขอประชาสัมพันธ์ กรอบภารกิจหลัก 5 ด้าน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ดังนี้ 1. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน (Crime Control & Prevention) ด้วยการยับยั้งหรือชะลอสถานการณ์มิให้เกิดความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการกระทำผิดทางอาญาโดยการเฝ้าระวังป้องกัน การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น ระเบียบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เป็นต้น 2. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส (เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ) แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปและติดตามผลการดำเนินงานและแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบเป็นระยะ 3. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท (Conflict Management) ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือหลักสันติวัฒนธรรม 4. การเยียวยาเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน (Community & Empowerment) ด้วยการให้ความเข้าใจกำลังใจช่วยเหลือสนับสนุนให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้นมีความรู้สึกที่ดีและใช้ชีวิตเป็นปกติต่อไปรวมทั้งการให้ความรู้หรือคำแนะนำในการยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง 5. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน (Reintegration) เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนสังคมได้เป็นปกติและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกต่อไป โดยศูนย์ยุติธรรมจังหวัดนครพนม และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเอื้อง จะปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมอาชญากรรม จัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทำผิด ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยการฟื้นฟู พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานนิติการ โทร.๐๔๒-๕๓๐-๗๐๓ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ขอประชาสัมพันธ์ กรอบภารกิจหลัก 5 ด้าน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ดังนี้ 1. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน (Crime Control & Prevention) ด้วยการยับยั้งหรือชะลอสถานการณ์มิให้เกิดความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการกระทำผิดทางอาญาโดยการเฝ้าระวังป้องกัน การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น ระเบียบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เป็นต้น 2. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส (เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ) แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปและติดตามผลการดำเนินงานและแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบเป็นระยะ 3. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท (Conflict Management) ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือหลักสันติวัฒนธรรม 4. การเยียวยาเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน (Community & Empowerment) ด้วยการให้ความเข้าใจกำลังใจช่วยเหลือสนับสนุนให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้นมีความรู้สึกที่ดีและใช้ชีวิตเป็นปกติต่อไปรวมทั้งการให้ความรู้หรือคำแนะนำในการยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง 5. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน (Reintegration) เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนสังคมได้เป็นปกติและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกต่อไป โดยศูนย์ยุติธรรมจังหวัดนครพนม และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเอื้อง จะปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมอาชญากรรม จัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทำผิด ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยการฟื้นฟู พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานนิติการ โทร.๐๔๒-๕๓๐-๗๐๓ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : AnuOPb1Tue103440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ILmYkbkTue112529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r5UTTFEThu103447.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ude8H7GThu104052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z9hHe9SThu104945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 08WFsspThu15739.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YnIyYBKThu20323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YVDszSNThu21946.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uhw60hqThu22133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YjLdrOnFri105024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1f2omTbFri105121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VtFKpfVFri105358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tcWS5FwFri105623.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vi1RVfWFri110020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : wLQgVy1Fri105855.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QyyaJPQFri110234.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CA7JmYWFri110610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e4VtuBqFri110951.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : igaeCDjMon15940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sPmDuELMon22740.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : K7dH4cSMon23304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VIuEo9DFri100939.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tL26qsqFri101446.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : อบต.บ้านเอื้อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานองค์กร เอกชน นิติบุคคล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2021 ) ประจำปี 2564 ของอบต.บ้านเอื้อง โดยเข้าไปประเมินตามรายละเอียด คิวอาร์โค้ตที่แนบมานี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ โดยสแกนคิวอาร์โค้ต เพื่อทำการประเมินบนมือถือของท่าน หรือเข้าไปที่เว็ปไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mfmmfn เพื่อประเมินและให้ข้อมูลแก่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องเพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้แก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป “ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบประเมิน” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.บ้านเอื้อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานองค์กร เอกชน นิติบุคคล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2021 ) ประจำปี 2564 ของอบต.บ้านเอื้อง โดยเข้าไปประเมินตามรายละเอียด คิวอาร์โค้ตที่แนบมานี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ โดยสแกนคิวอาร์โค้ต เพื่อทำการประเมินบนมือถือของท่าน หรือเข้าไปที่เว็ปไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mfmmfn เพื่อประเมินและให้ข้อมูลแก่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องเพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้แก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป “ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบประเมิน”../add_file/อบต.บ้านเอื้อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานองค์กร เอกชน นิติบุคคล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2021 ) ประจำปี 2564 ของอบต.บ้านเอื้อง โดยเข้าไปประเมินตามรายละเอียด คิวอาร์โค้ตที่แนบมานี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ โดยสแกนคิวอาร์โค้ต เพื่อทำการประเมินบนมือถือของท่าน หรือเข้าไปที่เว็ปไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mfmmfn เพื่อประเมินและให้ข้อมูลแก่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องเพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้แก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป “ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบประเมิน”
ชื่อไฟล์ : Bft0o0FSun55608.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GhwP8SpSun55714.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EfzDECfTue21655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bPKQ8YfTue21736.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DLVhah2Thu114924.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Zbd80QkThu124738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VcvK9TKFri23748.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2Q82eNFFri24106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iB1a72aFri24918.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบล 1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ การดูแลการจราจร และส่งเสริมสันับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนันสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร [อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง [อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบล 1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ การดูแลการจราจร และส่งเสริมสันับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนันสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร [อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง [อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] ../add_file/อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบล 1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ การดูแลการจราจร และส่งเสริมสันับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนันสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร [อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง [อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒]
ชื่อไฟล์ : Nekx3sAFri30834.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : t9ODyWZFri32653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบล 1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ การดูแลการจราจร และส่งเสริมสันับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนันสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร [อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง [อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบล 1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ การดูแลการจราจร และส่งเสริมสันับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนันสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร [อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง [อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] ../add_file/อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบล 1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ การดูแลการจราจร และส่งเสริมสันับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนันสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร [อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง [อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒]
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zePsxMKFri40337.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VufeKtrFri40515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1Er9aY3Fri40619.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6V5XiB5Mon94530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6Epgs8mMon95118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t6jGknlMon32028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SSbc8x1Tue92627.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6PvuIItTue92814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wm0918tTue15554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : iF3rxxRTue93059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tMxUcluTue25241.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Uyzw1HjThu93101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iB6KHZkThu34233.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ryWpqWWThu34800.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6RR3zYFFri101439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : If3A7Q3Fri102958.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zmEQhyxFri102053.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : f8QLZAbFri102354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lgzPQpXFri103417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 94IfWEBWed94113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 5Gvq61rMon111715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tO0lGUCThu32404.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : jrxKJZLMon35648.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : HrdcOhMThu100403.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tlFJFYpThu100010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fmVF560Thu103314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e0aVls6Thu104054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bfx9KpJThu110031.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IkN4EeTWed93955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : p1N00pKWed93914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MHXW0VOTue101521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z09Fl8QTue103048.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องเป็นประธาน การประชุมพนักงานจ้าง-ลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร และนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ และได้กำชับให้พนักงานจ้างและลูกจ้างถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติข้อราชการต่างๆ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องเป็นประธาน การประชุมพนักงานจ้าง-ลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร และนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ และได้กำชับให้พนักงานจ้างและลูกจ้างถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติข้อราชการต่างๆ ../add_file/วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องเป็นประธาน การประชุมพนักงานจ้าง-ลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร และนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ และได้กำชับให้พนักงานจ้างและลูกจ้างถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติข้อราชการต่างๆ
ชื่อไฟล์ : AAbDrhoTue103414.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HRydr8eTue104248.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XbU6cTbWed24417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HrLVd2nWed32744.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0f1r0AhWed93728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GjxRCTBWed94450.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SjVICYkThu95246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k2zUd0HThu95400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ucYk9MjThu95619.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cMbtOU3Thu100713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : km0ydhIThu100947.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gWo67FTThu100949.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Kg98RpsThu101301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bqobryoThu101338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WQrskYWThu102849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : pfutXcKThu31447.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zAAwFuBThu31552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1g3CGCAThu32953.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HaIc8YOThu43642.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Yc3sjh2Thu44009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RSgsM0UThu44250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : qf6az00Fri92521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://drive.google.com/file/d/1x3Oz8TV3sKs1v-H7LxYT4lvsnRYpOn-7/view?usp=sharing file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://drive.google.com/file/d/1x3Oz8TV3sKs1v-H7LxYT4lvsnRYpOn-7/view?usp=sharing../add_file/https://drive.google.com/file/d/1x3Oz8TV3sKs1v-H7LxYT4lvsnRYpOn-7/view?usp=sharing
ชื่อไฟล์ : j78mQ6CFri93039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CYryumnTue95522.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : idlhRjWThu94635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ncbzPITTue114320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : UfAjOalWed91941.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wcNmyWpWed92826.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 64rSnNkWed93544.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E3DiUEqFri94348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RpXOlAYFri100824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zpyTveyThu110424.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vPF0i05Thu111220.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JdW87crThu111412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Sld9sbsMon90028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f3ebY8dMon103818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 42MgjeAMon104545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fv2wUXEMon112144.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xPA2mTqMon114212.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QrNdNjMMon114823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2ZB38YHMon115226.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : ZNZOhtLThu95235.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xnoZGIYThu100646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GJmrstFFri110046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : QpqxFkmFri110437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QvdVcr7Fri110506.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y7f7FzwFri110915.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5iakFabFri110943.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n1oHyOHFri113401.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GBKqeCBTue105228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ym0AtXeThu30622.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านตำบลบ้านเอื้อง ที่มีเอกลัษณ์เฉพาะตัว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านตำบลบ้านเอื้อง ที่มีเอกลัษณ์เฉพาะตัว../add_file/เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านตำบลบ้านเอื้อง ที่มีเอกลัษณ์เฉพาะตัว
ชื่อไฟล์ : 1rvZl45Thu31305.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล../add_file/ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล
ชื่อไฟล์ : wqMCQFAThu35829.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fqeVOZYThu40413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hq92t7OThu40813.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 26yo06eFri110924.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1XuVGLrFri113148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6EMUiy2Fri111035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : u4MMlEFFri112544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4Pogu7wFri115255.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vI0EdyNFri14531.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9Eq1R3KFri14832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jNYj384Fri15151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aQavkGnFri15323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q8ivKGnFri23157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JqYWKezSun34836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EoyLXakMon52251.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : lJ50bdSMon60237.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oMADmJvMon52342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : evrb9hHMon52443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VCoGhMLMon52530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : In3LMPfMon55720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BmJMQF1Mon53135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NERp5UQMon100545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UviuwrhMon100826.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1KaJB5oMon101023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VpDABznMon112957.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hkgl1UhMon113957.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YlUjIisMon115529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8MTXvsKMon12328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bMyE4mYMon22207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ZrJnZxFMon32706.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PRumrUlMon30117.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V0SZbNuMon30445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : enhDss8Mon32950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : e6yzTv8Mon33629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fih1t1EMon34439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e2jIxcuMon34556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2B9uD4jMon34813.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y1ii9m7Mon40524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง จึงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ตามช่องทางดังนี้ 1.แจ้งด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 2. หมายเลขโทรศัพท์ 042-530-703 3. www.ban-ueang.go.th ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 4. Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง จึงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ตามช่องทางดังนี้ 1.แจ้งด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 2. หมายเลขโทรศัพท์ 042-530-703 3. www.ban-ueang.go.th ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 4. Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ../add_file/ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง จึงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ตามช่องทางดังนี้ 1.แจ้งด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 2. หมายเลขโทรศัพท์ 042-530-703 3. www.ban-ueang.go.th ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 4. Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
ชื่อไฟล์ : d8dWSwpMon40836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0LvgN0UMon41610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง จึงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ตามช่องทางดังนี้ 1.แจ้งด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 2. หมายเลขโทรศัพท์ 042-530-703 3. www.photrulopburi.go.th ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 4. Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 5.ตู้รับเรื่องร้องเรียน 6.ส่งไปรษณีย์มาที่อยู่ 199 ม.1 ตำบลบ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง จึงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ตามช่องทางดังนี้ 1.แจ้งด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 2. หมายเลขโทรศัพท์ 042-530-703 3. www.photrulopburi.go.th ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 4. Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 5.ตู้รับเรื่องร้องเรียน 6.ส่งไปรษณีย์มาที่อยู่ 199 ม.1 ตำบลบ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 ../add_file/ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง จึงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ตามช่องทางดังนี้ 1.แจ้งด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 2. หมายเลขโทรศัพท์ 042-530-703 3. www.photrulopburi.go.th ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 4. Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 5.ตู้รับเรื่องร้องเรียน 6.ส่งไปรษณีย์มาที่อยู่ 199 ม.1 ตำบลบ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0lmDvdCMon42735.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G6yLb8JTue25005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GjbDN9FTue32416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BZ4gwrJTue32521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bP08Yx2Tue33322.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KuDb4CgTue44734.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HWVGf5RFri95110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tYKCooQFri95608.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : nz0W6vKFri84603.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ajj52n6Tue104211.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H0VKSvCFri110924.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0XrFBJTMon100922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t0UXL10Mon100945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lvQJJJBMon112807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยสำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำสมุดภาพ infographic ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ การดำเนินคดีและความผิดอาญา กฎหมายในชีวิตประจำวัน และกฎหมายทั่วไป อีกทั้งเป็นการป้องกันการถูกเอาเปรียบทางสังคม ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆมากขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเอื้อง จึงขอเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์สู่ประชาชนในพื้นที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยสำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำสมุดภาพ infographic ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ การดำเนินคดีและความผิดอาญา กฎหมายในชีวิตประจำวัน และกฎหมายทั่วไป อีกทั้งเป็นการป้องกันการถูกเอาเปรียบทางสังคม ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆมากขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเอื้อง จึงขอเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์สู่ประชาชนในพื้นที่ ../add_file/ ด้วยสำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำสมุดภาพ infographic ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ การดำเนินคดีและความผิดอาญา กฎหมายในชีวิตประจำวัน และกฎหมายทั่วไป อีกทั้งเป็นการป้องกันการถูกเอาเปรียบทางสังคม ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆมากขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเอื้อง จึงขอเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์สู่ประชาชนในพื้นที่
ชื่อไฟล์ : xcS5C8tMon51715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j6M1sGEWed120832.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tB1FTohFri94919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.../add_file/ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ชื่อไฟล์ : jc0KywCTue95703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DPkth8FTue100232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pqnfQJ0Wed31928.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UAPJtVbMon104630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QMqhxy2Wed45446.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sczBNhnThu43502.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : S8Coe3EThu35654.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N0ALJVWSat125918.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uprNBGhSat10129.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qXNDkpdMon23819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BwaTHOcMon24452.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dc8D5xAMon25304.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : LRvkB0aMon32806.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZZBJHAFMon34550.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CGmVw9xMon42823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 83AbW5TMon43044.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 11EoVa9Mon23743.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bi31PlLMon40341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ss35xIBMon40937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : pTTd9AEMon41756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : miZkBbqThu22040.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : S3xYotWTue101446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CLX4KQvTue125207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rqyDktLTue125303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r3bfGvDTue125338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jFfSZUwTue10150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KHCcxg3Tue10349.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p8xNyWaTue10528.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZNoIVl7Tue10603.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3HHkEbxTue40528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vqEZBv7Wed122817.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Sk2HGvZTue81722.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/../add_file/https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
ชื่อไฟล์ : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/../add_file/https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
ชื่อไฟล์ : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/../add_file/https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
ชื่อไฟล์ : mNAoXMITue83930.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QR8X8AWMon101616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 97SDc3sMon102100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : xG6tRTdThu93405.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : OPgaHqHTue41135.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DyLrIJPTue41353.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : UAM8Gd1Tue105318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : qbBKo3LTue110941.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยให้ยื่นหนังสือด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง กดลิ้งแจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยให้ยื่นหนังสือด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง กดลิ้งแจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ../add_file/หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยให้ยื่นหนังสือด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง กดลิ้งแจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อไฟล์ : 3XFZFsGWed105226.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uNexmbtWed110144.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5qYl8TxFri94500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zKu32dWFri103555.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/user_upload/pdf/documents_used_in_reg5.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/user_upload/pdf/documents_used_in_reg5.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=946 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=946../add_file/https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=946
ชื่อไฟล์ : https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=946 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=946../add_file/https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=946
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wLqbA2lWed95155.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SpPIZnAWed95541.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : coCCkphWed95638.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OFXN5vgMon34509.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IvmFTycWed114244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JfU4SHhTue15215.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วครบจำนวนแล้ว นั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มาประชุมสภาฯ ครัั้งแรก เพื่อให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา ฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ในวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยมีนาย ธวัช พรมโสภา นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วครบจำนวนแล้ว นั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มาประชุมสภาฯ ครัั้งแรก เพื่อให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา ฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ในวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยมีนาย ธวัช พรมโสภา นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี../add_file/ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วครบจำนวนแล้ว นั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มาประชุมสภาฯ ครัั้งแรก เพื่อให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา ฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ในวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยมีนาย ธวัช พรมโสภา นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี
ชื่อไฟล์ : sxVGNJzFri25139.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกเอื้องเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเื้อง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกเอื้องเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเื้อง../add_file/ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกเอื้องเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเื้อง
ชื่อไฟล์ : uK1j6K3Fri30020.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YUt0dg3Fri25824.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกเอื้องเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกเอื้องเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกเอื้องเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกเอื้องเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกเอื้องเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกเอื้องเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
ชื่อไฟล์ : PuPAS30Mon111410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cIvk2HyMon111600.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H3eZbohTue41609.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QStNQk1Wed95035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2U5nMntWed95105.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0yX2WxvWed95131.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5R4xdcSWed95215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : utUf93wWed95632.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KG60MTpWed95819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n0vNAMgWed103551.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วันที่ 4 เดือน มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 4 เดือน มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง../add_file/วันที่ 4 เดือน มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
ชื่อไฟล์ : XQDu3qhWed20628.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xsH5EZIWed40354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : L7cAi5rWed20828.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วย อบต.บ้านเอื้อง ได้ดำเนินการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุขัขและแมวโดยวิธีการผ่าตัดทำหมัน ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 ณ ศาลาประชาคม บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม หมายเหตุ : - สุนัขและแมว ที่จะนำมาตอน-ทำหมัน จะต้องงดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 6-8 ชม. - ผู้มารับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน - เริ่มให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป - เริ่มให้บริการ ตอน-ทำหมัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วย อบต.บ้านเอื้อง ได้ดำเนินการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุขัขและแมวโดยวิธีการผ่าตัดทำหมัน ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 ณ ศาลาประชาคม บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม หมายเหตุ : - สุนัขและแมว ที่จะนำมาตอน-ทำหมัน จะต้องงดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 6-8 ชม. - ผู้มารับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน - เริ่มให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป - เริ่มให้บริการ ตอน-ทำหมัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป../add_file/ด้วย อบต.บ้านเอื้อง ได้ดำเนินการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุขัขและแมวโดยวิธีการผ่าตัดทำหมัน ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 ณ ศาลาประชาคม บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม หมายเหตุ : - สุนัขและแมว ที่จะนำมาตอน-ทำหมัน จะต้องงดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 6-8 ชม. - ผู้มารับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน - เริ่มให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป - เริ่มให้บริการ ตอน-ทำหมัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : พร้อมแนบ ขอบเขตของงาน (TOR) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พร้อมแนบ ขอบเขตของงาน (TOR)../add_file/พร้อมแนบ ขอบเขตของงาน (TOR)
ชื่อไฟล์ : เอกสารแนบ 1. ราคากลาง 2. ขอบเขตของงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เอกสารแนบ 1. ราคากลาง 2. ขอบเขตของงาน../add_file/เอกสารแนบ 1. ราคากลาง 2. ขอบเขตของงาน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเอื้อง เพื่อนำมาประกอบการทำรายงาน ในรายวิชาการจัดการสาธารณะภัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเอื้อง เพื่อนำมาประกอบการทำรายงาน ในรายวิชาการจัดการสาธารณะภัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี../add_file/แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเอื้อง เพื่อนำมาประกอบการทำรายงาน ในรายวิชาการจัดการสาธารณะภัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเอื้อง เพื่อนำมาประกอบการทำรายงาน ในรายวิชาการจัดการสาธารณะภัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเอื้อง เพื่อนำมาประกอบการทำรายงาน ในรายวิชาการจัดการสาธารณะภัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี../add_file/แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเอื้อง เพื่อนำมาประกอบการทำรายงาน ในรายวิชาการจัดการสาธารณะภัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเอื้อง เพื่อนำมาประกอบการทำรายงาน ในรายวิชาการจัดการสาธารณะภัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเอื้อง เพื่อนำมาประกอบการทำรายงาน ในรายวิชาการจัดการสาธารณะภัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี../add_file/แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเอื้อง เพื่อนำมาประกอบการทำรายงาน ในรายวิชาการจัดการสาธารณะภัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : lMFkznMFri112355.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : rCxpzBdThu111439.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้ดำเนินกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอรัปชั่น และเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการต่อต้านการคอรัปชั่น ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้ดำเนินกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอรัปชั่น และเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการต่อต้านการคอรัปชั่น ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ../add_file/คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้ดำเนินกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอรัปชั่น และเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการต่อต้านการคอรัปชั่น ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : นายพจนารถ พิมสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มอบหมายงานนิติการให้เข้าร่วมรับฟังการให้คำแนะนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีบุคลากรจาก ทต.นาคำ ทต.หาดแพง อบต.โพนสว่าง และ อบต.นาเดื่อ เข้าร่วมด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายพจนารถ พิมสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มอบหมายงานนิติการให้เข้าร่วมรับฟังการให้คำแนะนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีบุคลากรจาก ทต.นาคำ ทต.หาดแพง อบต.โพนสว่าง และ อบต.นาเดื่อ เข้าร่วมด้วย ../add_file/นายพจนารถ พิมสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มอบหมายงานนิติการให้เข้าร่วมรับฟังการให้คำแนะนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีบุคลากรจาก ทต.นาคำ ทต.หาดแพง อบต.โพนสว่าง และ อบต.นาเดื่อ เข้าร่วมด้วย
ชื่อไฟล์ : ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายคำจันทร์ อุผา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้ควบคุมดูแลการติดป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ในการต่อต้านการทุจริต และประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายคำจันทร์ อุผา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้ควบคุมดูแลการติดป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ในการต่อต้านการทุจริต และประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ../add_file/ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายคำจันทร์ อุผา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้ควบคุมดูแลการติดป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ในการต่อต้านการทุจริต และประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดย นายปุณเปรียบ ทับแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง พร้อมทั้ง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้ดำเนินกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอรัปชั่น และเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการต่อต้านการคอรัปชั่น ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดย นายปุณเปรียบ ทับแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง พร้อมทั้ง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้ดำเนินกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอรัปชั่น และเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการต่อต้านการคอรัปชั่น ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดย นายปุณเปรียบ ทับแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง พร้อมทั้ง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้ดำเนินกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอรัปชั่น และเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการต่อต้านการคอรัปชั่น ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เข้าระบบ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mfmmfn เพื่อดำเนินการตอบแบบสำรวจด้วยตนเองโดยสมัครใจ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในรูปภาพนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เข้าระบบ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mfmmfn เพื่อดำเนินการตอบแบบสำรวจด้วยตนเองโดยสมัครใจ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในรูปภาพนี้../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เข้าระบบ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mfmmfn เพื่อดำเนินการตอบแบบสำรวจด้วยตนเองโดยสมัครใจ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในรูปภาพนี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เพื่อเป็นการเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เพื่อเป็นการเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เพื่อเป็นการเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบ้านเอื้อง ร่วมกับโครงการชลประทานนครพนม จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความต้องการพี่น้องประชาชน โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกห้วยเซียงเซา ตอนบน ช่วงจากบ้านเอื้อง หมู่ที่ ๑ ถึง สะพานทางหลวงชนบท นาดี-ดอนถ่อน ระยะทางประมาณ ๓.๐๐ กิโลเมตร ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมดอกเอื้อง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบ้านเอื้อง ร่วมกับโครงการชลประทานนครพนม จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความต้องการพี่น้องประชาชน โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกห้วยเซียงเซา ตอนบน ช่วงจากบ้านเอื้อง หมู่ที่ ๑ ถึง สะพานทางหลวงชนบท นาดี-ดอนถ่อน ระยะทางประมาณ ๓.๐๐ กิโลเมตร ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมดอกเอื้อง../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบ้านเอื้อง ร่วมกับโครงการชลประทานนครพนม จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความต้องการพี่น้องประชาชน โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกห้วยเซียงเซา ตอนบน ช่วงจากบ้านเอื้อง หมู่ที่ ๑ ถึง สะพานทางหลวงชนบท นาดี-ดอนถ่อน ระยะทางประมาณ ๓.๐๐ กิโลเมตร ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมดอกเอื้อง
ชื่อไฟล์ : ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมดอกเอื้องเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้ดำเนินการประชุมโดยมี นายพจนารถ พิมสาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องเป็นประธาน การประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เพื่อซักซ้อมในการเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้แจ้งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวชี้วัดดำเนินการตามตัวชี้วัดที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด นอกจากนั้นให้ปรับปรุงในส่วนที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ รวมทั้งได้ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) รวมไปถึงมาตรการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน และได้กำชับให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติข้อราชการต่างๆ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมดอกเอื้องเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้ดำเนินการประชุมโดยมี นายพจนารถ พิมสาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องเป็นประธาน การประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เพื่อซักซ้อมในการเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้แจ้งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวชี้วัดดำเนินการตามตัวชี้วัดที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด นอกจากนั้นให้ปรับปรุงในส่วนที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ รวมทั้งได้ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) รวมไปถึงมาตรการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน และได้กำชับให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติข้อราชการต่างๆ ../add_file/ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมดอกเอื้องเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้ดำเนินการประชุมโดยมี นายพจนารถ พิมสาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องเป็นประธาน การประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เพื่อซักซ้อมในการเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้แจ้งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวชี้วัดดำเนินการตามตัวชี้วัดที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด นอกจากนั้นให้ปรับปรุงในส่วนที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ รวมทั้งได้ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) รวมไปถึงมาตรการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน และได้กำชับให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติข้อราชการต่างๆ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : MYypS3EThu90253.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XJFS4YuThu90308.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : TEDtcXgThu90427.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9EtG4PaThu90441.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : FpNpvXMThu90802.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cdwOv9lThu90818.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/FPRO9951A_2.jsp?tor_project_id=65087383963# file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/FPRO9951A_2.jsp?tor_project_id=65087383963#../add_file/ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/FPRO9951A_2.jsp?tor_project_id=65087383963#
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำ ระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำ ระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา../add_file/ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำ ระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/FPRO9951A_2.jsp?tor_project_id=65097572924# file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/FPRO9951A_2.jsp?tor_project_id=65097572924#../add_file/http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/FPRO9951A_2.jsp?tor_project_id=65097572924#
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้าระบบ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mfmmfn เพื่อดำเนินการตอบแบบสำรวจด้วยตนเองโดยสมัครใจ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในรูปภาพนี้
file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้าระบบ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mfmmfn เพื่อดำเนินการตอบแบบสำรวจด้วยตนเองโดยสมัครใจ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในรูปภาพนี้../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้าระบบ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mfmmfn เพื่อดำเนินการตอบแบบสำรวจด้วยตนเองโดยสมัครใจ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในรูปภาพนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://www.ban-ueang.go.th/index/?page=personnal8927 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.ban-ueang.go.th/index/?page=personnal8927../add_file/https://www.ban-ueang.go.th/index/?page=personnal8927
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของรัฐมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอันเป็นการส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งคือเป็นการให้สิทธิในการได้รู้ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการในการปกป้องประโยชน์ส่วนตนปกป้องประโยชน์สาธารณะและเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามมาตรา 9 (1) – (8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เป็นระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามประเภท ตามมาตรา 7 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเรียกใช้ข้อมูล นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของรัฐมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอันเป็นการส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งคือเป็นการให้สิทธิในการได้รู้ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการในการปกป้องประโยชน์ส่วนตนปกป้องประโยชน์สาธารณะและเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามมาตรา 9 (1) – (8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เป็นระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามประเภท ตามมาตรา 7 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเรียกใช้ข้อมูล นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ../add_file/พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของรัฐมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอันเป็นการส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งคือเป็นการให้สิทธิในการได้รู้ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการในการปกป้องประโยชน์ส่วนตนปกป้องประโยชน์สาธารณะและเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามมาตรา 9 (1) – (8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เป็นระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามประเภท ตามมาตรา 7 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเรียกใช้ข้อมูล นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดคัพ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 20 ในระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยมีกีฬาประเภทฟุตบอล, เซปักตะกร้อ, วอลเลย์บอล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาแก่คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างให้ประชาชนและเยาวชน มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีระเบียบวินัย รักความสามัคคี มีความปรองดอง สมานฉันท์ มีคุณธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด และเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนกับ อบต. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดคัพ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 20 ในระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยมีกีฬาประเภทฟุตบอล, เซปักตะกร้อ, วอลเลย์บอล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาแก่คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างให้ประชาชนและเยาวชน มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีระเบียบวินัย รักความสามัคคี มีความปรองดอง สมานฉันท์ มีคุณธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด และเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนกับ อบต.../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดคัพ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 20 ในระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยมีกีฬาประเภทฟุตบอล, เซปักตะกร้อ, วอลเลย์บอล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาแก่คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างให้ประชาชนและเยาวชน มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีระเบียบวินัย รักความสามัคคี มีความปรองดอง สมานฉันท์ มีคุณธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด และเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนกับ อบต.
ชื่อไฟล์ : ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ (๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban@ban-ueang.go.th (๒) เว็บไซต์ www.ban-ueang.go.th (๓) เพจ facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ (๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban@ban-ueang.go.th (๒) เว็บไซต์ www.ban-ueang.go.th (๓) เพจ facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ../add_file/ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ (๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban@ban-ueang.go.th (๒) เว็บไซต์ www.ban-ueang.go.th (๓) เพจ facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
ชื่อไฟล์ : ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban@ban-ueang.go.th (๒) เว็บไซต์ www.ban-ueang.go.th (๓) เพจ facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban@ban-ueang.go.th (๒) เว็บไซต์ www.ban-ueang.go.th (๓) เพจ facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ../add_file/ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban@ban-ueang.go.th (๒) เว็บไซต์ www.ban-ueang.go.th (๓) เพจ facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมดอกเอื้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้กำหนดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผู้นำหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ และประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. และเพื่อนำโครงการที่ดำเนินการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่ได้จากการประชุมประชาคมท้องถิ่น ใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๗ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมดอกเอื้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้กำหนดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผู้นำหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ และประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. และเพื่อนำโครงการที่ดำเนินการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่ได้จากการประชุมประชาคมท้องถิ่น ใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๗../add_file/ ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมดอกเอื้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้กำหนดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผู้นำหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ และประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. และเพื่อนำโครงการที่ดำเนินการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่ได้จากการประชุมประชาคมท้องถิ่น ใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๗
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DMUX68xWed31815.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : b68brMOWed32036.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gDLZHeKThu111351.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : TFpVrEVFri125735.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : JzQUbJIThu14512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศ และแบบสขร.1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ และแบบสขร.1../add_file/ประกาศ และแบบสขร.1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 7ObqBVRWed23030.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jr0xMwcWed23122.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2IqBMZMWed24256.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LT3SblrWed24312.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : g1q1Fz8Wed25455.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dJyBJmmWed25509.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยประมาณ นายพจนารถ พิมสาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มอบหมายงานนิติการเข้าร่วมกับชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครพนม ซึ่งได้จัดกิจกรรมโครงการการสร้างเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตจะดับตำบล จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช.ครั้งที่ ๗ ประกอบด้วย ตำบลบ้านเอื้อง ตำบลนาเดื่อ ตำบลโพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยประมาณ นายพจนารถ พิมสาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มอบหมายงานนิติการเข้าร่วมกับชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครพนม ซึ่งได้จัดกิจกรรมโครงการการสร้างเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตจะดับตำบล จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช.ครั้งที่ ๗ ประกอบด้วย ตำบลบ้านเอื้อง ตำบลนาเดื่อ ตำบลโพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม../add_file/วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยประมาณ นายพจนารถ พิมสาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มอบหมายงานนิติการเข้าร่วมกับชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครพนม ซึ่งได้จัดกิจกรรมโครงการการสร้างเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตจะดับตำบล จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช.ครั้งที่ ๗ ประกอบด้วย ตำบลบ้านเอื้อง ตำบลนาเดื่อ ตำบลโพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : kFjgCs1Tue21014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : LCdWX8iTue21519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : PUBhfTyTue21745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : M6G18VKTue35552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : sQjHOxQTue35734.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : TeHf4cyTue35736.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : RMCQLoFTue35909.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : QLgaGeLTue40055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : NfamKtzTue40211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง../add_file/จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : uLWfKgtWed34449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.dla.go.th/oss.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.dla.go.th/oss.htm../add_file/https://www.dla.go.th/oss.htm
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : mjdpkczThu104951.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : lSJISBNThu105133.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : EdL5RyWThu105413.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : DghWoC6Sun32139.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Q59w889Wed30642.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Y9JWXsAWed33956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : UQ10LNCSun31359.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้รับแจ้งจากอำเภอศรีสงครามว่าจังหวัดนครพนมได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าการเกษตรผิดกฎหมาย จึงได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับชายทะเล จำนวนทั้งสิ้น ๔๔ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร กำชับและบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อร่วมดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติ และชายแดนทะเล หากประชาชนในพื้นที่พบการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและช่องทางธรรมชาติสามารถแจ้งได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หรือ โทร. 042530703 หรือ facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้รับแจ้งจากอำเภอศรีสงครามว่าจังหวัดนครพนมได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าการเกษตรผิดกฎหมาย จึงได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับชายทะเล จำนวนทั้งสิ้น ๔๔ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร กำชับและบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อร่วมดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติ และชายแดนทะเล หากประชาชนในพื้นที่พบการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและช่องทางธรรมชาติสามารถแจ้งได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หรือ โทร. 042530703 หรือ facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง../add_file/ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้รับแจ้งจากอำเภอศรีสงครามว่าจังหวัดนครพนมได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าการเกษตรผิดกฎหมาย จึงได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับชายทะเล จำนวนทั้งสิ้น ๔๔ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร กำชับและบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อร่วมดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติ และชายแดนทะเล หากประชาชนในพื้นที่พบการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและช่องทางธรรมชาติสามารถแจ้งได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หรือ โทร. 042530703 หรือ facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : อบต.บ้านเอื้อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานองค์กร เอกชน นิติบุคคล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2024 ) ประจำปี 2567 ของอบต.บ้านเอื้อง โดยเข้าไปประเมินตามรายละเอียด คิวอาร์โค้ตที่แนบมานี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ โดยสแกนคิวอาร์โค้ต เพื่อทำการประเมินบนมือถือของท่าน หรือเข้าไปที่เว็ปไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mfmmfn เพื่อประเมินและให้ข้อมูลแก่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องเพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้แก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป "ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบประเมิน" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.บ้านเอื้อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานองค์กร เอกชน นิติบุคคล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2024 ) ประจำปี 2567 ของอบต.บ้านเอื้อง โดยเข้าไปประเมินตามรายละเอียด คิวอาร์โค้ตที่แนบมานี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ โดยสแกนคิวอาร์โค้ต เพื่อทำการประเมินบนมือถือของท่าน หรือเข้าไปที่เว็ปไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mfmmfn เพื่อประเมินและให้ข้อมูลแก่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องเพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้แก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป "ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบประเมิน"../add_file/อบต.บ้านเอื้อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานองค์กร เอกชน นิติบุคคล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2024 ) ประจำปี 2567 ของอบต.บ้านเอื้อง โดยเข้าไปประเมินตามรายละเอียด คิวอาร์โค้ตที่แนบมานี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ โดยสแกนคิวอาร์โค้ต เพื่อทำการประเมินบนมือถือของท่าน หรือเข้าไปที่เว็ปไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mfmmfn เพื่อประเมินและให้ข้อมูลแก่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องเพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้แก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป "ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบประเมิน"
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 6ExTUH1Fri93209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0hZHK4mFri93433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : EehRd8QFri95555.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : qRcWuYHTue20727.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aAE9fUGTue100813.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1QvWeYDTue92124.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : xOVuTzRTue101047.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : lMmAZZJTue110557.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u8aEAdAWed23416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : hqp4yHLWed23821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : xx2GZ5sMon103139.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : wmQivhqMon103504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : gjQR9ioMon113504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/