ชื่อเรื่อง : คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 47/2565 เรื่อง การปิดสถานที่ และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

ชื่อไฟล์ : xsH5EZIWed40354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้