messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ info สินค้า OTOP info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
account_box กองช่าง
นายสมภพ สอนชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายรัฐพล มะละกา
นายช่างโยธา
นายชายชล ฐกรกุลวัฒน์
นายช่างไฟฟ้า
นางสาวจินตหรา แก้วอินธิ
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
วิศวกรโยธา
นางสาวปริศนา คะลีล้วน
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสมชาย คะดุน
ผช.ช่างโยธา
นายวรวิทย์ ติภู
ผช.ช่างไฟฟ้า
นางสาวอุทัยวรรณ ไชยกา
คนงานทั่วไป